Enerjinin verimli ve güvenli dağıtımı, tüm dünyada şebeke işletmecileri için her zaman kilit önem taşıyan bir konu olmuştur. Türkiye'de bu ihtiyaçları karşılamak, müşteri istek ve gereksinimlerine yanıt vermek üzere yüksek teknolojili ürünleri ve deneyimli kadrosuyla 0,4 kV'tan 36 kV'a kadar danışmanlık, projelendirme, anahtar teslim çözümler ve satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

Gerek özel ve kamuya ait enerji üretim, iletim ve dağıtım şirketleri, gerekse endüstri kuruluşları Siemens'in bu verimli enerji dağıtımı çözümlerinden fayda sağlamaktadır. Siemens, yeni sistemlerin şebeke planlamasını ve mevcut sistemlerin modernleştirilmesini en son teknolojilerle ve yüksek bir profesyonellik düzeyiyle yürütmektedir.